شما اینجا هستید   |

    برچسب: کمیسیون کشاورزی

برچسب زده شده با : کمیسیون کشاورزی

برخی شالیزارهای مازندران به دلیل تنش آبی کشت نشد
2023-06-07

زارعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این که برخی شالیزارهای استان به دلیل تنش آبی کشت نشدند، گفت: از دولت برای حمایت از این کشاورزان، کمک بلاعوض درخواست شده است.

دولت نگاهی به بخش کشاورزی ندارد
2023-06-07

دولت نگاهی به بخش کشاورزی ندارد