شما اینجا هستید   |

    برچسب: وزیر صمت

برچسب زده شده با : وزیر صمت

رأی شفاف و موافق منصورعلی زارعی به استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت
2023-06-07

رأی شفاف و موافق منصورعلی زارعی به استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت