شما اینجا هستید   |

    برچسب: نشاء مکانیزه

برچسب زده شده با : نشاء مکانیزه

واردات بی‌رویه باعث رکود بازار برنج ارقام پرمحصول مازندران شده است
2023-06-07

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان این که، سیاست حمایت از تولید برنج پرمحصول با واردات بی رویه برنج خارجی هم‌خوانی ندارد، گفت: شالیکاران با حرف شنوی از مسوولان ۷۰ هزار هکتار از زمین ها را پارسال زیرکشت ارقام پرمحصول برده اند، اما هنوز محصولشان را نفروختند.