شما اینجا هستید   |

    برچسب: منصورعلی

برچسب زده شده با : منصورعلی

اجازه تاسیس زباله سوز را بدون رعایت مسائل ایمنی لازم نخواهم داد
2023-11-04

بخاطر اهمیت جان مردم ساری و حومه؛ به هیچ وجه اجازه تاسیس زباله سوز را بدون رعایت مسائل ایمنی لازم نخواهم داد.