شما اینجا هستید   |

    برچسب: محمدحسین قبادی شهردار ساری

برچسب زده شده با : محمدحسین قبادی شهردار ساری

مدیریت شهری ساری از ظرفیت نمایندگان مجلس به خوبی استفاده نمی کند
2023-06-07

مدیریت شهری ساری از ظرفیت نمایندگان مجلس به خوبی استفاده نمی کند