شما اینجا هستید   |

    برچسب: ماهیان استخوانی دریای خزر

برچسب زده شده با : ماهیان استخوانی دریای خزر

میزان بهره وری آبزی پروری قریب به ۳ میلیون تن خواهد رسید
2023-10-16

در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم میزان بهره وری از آبزی پروری را به دو میلیون هشتصد هزار تن برساند.