شما اینجا هستید   |

    برچسب: شورای اداری میاندورود

برچسب زده شده با : شورای اداری میاندورود

توجه ویژه به اشتغال و سرمایه گذاری اصلی ترین راه مهار تورم است.
2023-06-07

منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری ومیاندورود درمجلس شورای اسلامی اصلی ترین راه مهار تورم در سال جدید راتوجه ویژه به اشتغال وسرمایه گذاری دانست.