شما اینجا هستید   |

    برچسب: شفافیت آرا

برچسب زده شده با : شفافیت آرا

رأی شفاف و موافق منصورعلی زارعی به استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت
2023-06-07

رأی شفاف و موافق منصورعلی زارعی به استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت