شما اینجا هستید   |

    برچسب: تولید

برچسب زده شده با : تولید

توجه ویژه به اشتغال و سرمایه گذاری اصلی ترین راه مهار تورم است.
2023-06-07

منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری ومیاندورود درمجلس شورای اسلامی اصلی ترین راه مهار تورم در سال جدید راتوجه ویژه به اشتغال وسرمایه گذاری دانست.