شما اینجا هستید   |

    برچسب: استیضاح فاطمی امین

برچسب زده شده با : استیضاح فاطمی امین

رأی شفاف و موافق منصورعلی زارعی به استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت
2023-06-07

رأی شفاف و موافق منصورعلی زارعی به استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت