شما اینجا هستید   |

    برچسب: اراضی کشاورزی

برچسب زده شده با : اراضی کشاورزی

تغییر کاربری ۲۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران در سه دهه اخیر
2023-06-07

رئیس فراکسیون امنیت غذایی مجلس شورای اسلامی به گردشگری مزرعه اشاره کرد و گفت: از ۶۰۰ هزارهکتار اراضی در مازندران در طی دو سه دهه گذشته ۲۰۰ هزارهکتار زمین تغییر کاربری پیدا کرد که این یک فاجعه است.