شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : باید به سمت تبدیل سرمایه غیر مولد به مولد برویم

منصورعلی زارعی نماینده مردم شریف شهرستان های ساری و میاندورود در جلسه کمیسیون کشاورزی که با حضور آقامیری سرپرست وزارت کشاورزی برگزار شد و درخصوص اهمیت نقش آب و خاک در تولید بود با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در کشور بیان داشت: باید به سمت تبدیل سرمایه غیر مولد به مولد برویم.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: ما در حال حاضر صدها هزار میلیارد تومان در استان های شمالی سرمایه غیر مولد داریم.
زارعی با اشاره به هزینه تولید برنج در مازندران اظهار داشت: برنجی که توسط صادرات وارد کشور می شود، قیمت آن از هزینه تولید برنج داخلی کمتر است.

نماینده مردم ساری و میاندورد افزود: اگر روی آب و خاک بدرستی کار بکنیم می توانیم نیاز برنج کشور را براحتی تامین کنیم.

دسته بندی : آخرین اخبار
به اشتراک بگذارید : | | |