شما اینجا هستید   |

    برچسب: سد فینسک

برچسب زده شده با : سد فینسک

آقای وزیر جلو ساخت سدفینسک را بگیرید. طبق مهندسی ارزش کارشناسان خودتان این سد توجیه برای ساخت ندارد.
2021-11-30

زارعی در جلسه کمیسیون کشاورزی با وزیر نیرو تاکید کرد: طبق نظر کارشناسان شما بیان شد ساخت این سد توجیه ندارد. ولی همچنان در حال ساخت این سد هستند.
آقای وزیر مشکلاتی که ما در کشور داریم بخاطر کارهای غیر کارشناسی گذشتگان بوده است.
اخیرا هم یک نامه به ریاست جمهوری زده ایم که از دفتر ریاست جمهوری به شما دستور دادند جلسه گذاشته شود تا این وضع را بررسی شود.
من از شما می خواهم تا یک هفته آینده تکلیف را مشخص کنید.