شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : جلسه منصورعلی زارعی با اعضای شورای شهر و شهردار سورک و بازدید از روستاهای شکتا، لارما، پهنه کلای شمالی و جنوبی از توابع بخش کلیجانرستاق
جلسه با اعضای شورای شهر و شهردار سورک
بازدید از روستای لارما از توابع بخش کلیجانرستاق
بازدید از روستای شکتا از توابع بخش کلیجانرستاق
بازدید از روستای پهنه کلا جنوبی از توابع بخش کلیجانرستاق
بازدید از روستای پهنه کلا شمالی از توابع بخش کلیجانرستاق
دسته بندی : آخرین اخبار , اسلایدر
به اشتراک بگذارید : | | |