شما اینجا هستید   |

پیام منصور علی زارعی به مناسبت روز دانشجو
پیام منصور علی زارعی به مناسبت روز دانشجو

پیام منصور علی زارعی به مناسبت روز دانشجو

روزدانشجوپاسداشت نقطه عطفي است درتاريخ معاصراين آب وخاك كه تمام ايران وجهان شنيدفرياد استكبار ستيزي ، حق طلبي و مبارزه با فساد را ازتك تك شاخه هاي برآمده از نهال روييده بردامن فرهيختگان اين كهن بوم وبركه با سقايت سه قطره خون شهداي شانزدهم آذرآبياري شده بود.

✒️بسيار مشتاق بودم اولين شانزدهم آذرخدمت درسنگر وكالت پايتخت علويان وعاشورائيان ايران رادرجمع شما#جامعه_سازان فرداي ايران اسلامي گرامي بدارم وبا هم بيانديشيم وتبادل نظر كنيم وشما زبان هاي بيدار وموذنين جامعه مطالبه ونقد كنيد ومن به گوش جان بشنوم!اما دريغ و دردكه قضاي الهي درپي مشيت كرونا نخواست ونشدواين دين شمارابرذمه من باقي گذاشت تااولين فرصت كه توفيق ياري كند
✒️ اين روزبرشماگرامي باد.يادتان باشد كه دركناربيان دردها،انتظارمي رودچشمه جوشان خلاقيت جامعه دانشگاهي راهبردهاي علاج بخشي را نيزبارويكردي#درون_زا و#برون_نگر عرضه كند

پایگاه اطلاع رسانی ودفترارتباط مردمی منصورعلی زارعی نماینده مردم شریف شهرستان ساری ومیاندورود درمجلس شورای اسلامی

به اشتراک بگذارید : | | |