شما اینجا هستید   |

هر چه از دوست رسد نیکوست …
هر چه از دوست رسد نیکوست ...

هر چه از دوست رسد نیکوست …

[باسمه تعالی]
________________
🎤 پس از نطق

🔰 از روز گذشته و پس از نطق پنج دقیقه ای #میاندستور اینجانب ، در میان انبوه پیام های مشحون از ابراز لطف و محبت در سطوح ملی و استانی که این کمترین را مرهون حمايت خود فرمودند، گلایه ها و نقدهایی نیز ابراز شده که چرا به برخی از موضوعات اساسی کمتر پرداخته شد. ضمن اینکه جاي این نقد ها نیز بر چشمان ماست و قطعا #تجربه ادامه راه وکالت شما در خانهملت خواهد بود، لازم است علاوه بر دليل توجه به #مضیقهزمان به ذکر دو مساله مهم دیگر در راستای #گزارش_خدمت بپردازم:

💦 درباره درخواست توقف احداث #سدفینسک ، با توجه به اینکه از ابتدا، بنای ما بر کار کارشناسی و فارغ از هياهوي سياسي بوده ، در آغاز راه، پس از طرح سوال اينجانب از وزير نيرو و مكاتبه مجمع نمايندگان با رييس قوه قضائيه، صدای مردم استان و #وحدت_نمايندگان در نطق ؛ رييس مجمع نمايندگان استان، به استحضار مجلس رسيد و امروز هم بجای ایجاد هیجانات کم اثر در جريان پرونده سوال اینجانب از وزیر نیرو و ارتباط قوي با دستگاه هاي نظارتي، پس از ساعتها بحث و تبادل نظر کارشناسی اساتید محترم دانشگاه و نخبگان، طي مكاتبه رسمي مشترك اينجانب و همكار گرامي‌ام آقاي بابايي با رئيس #سازمان_بازرسي_كل_كشور ، ادله #قانوني رد #اسناد_زيست_محيطي طرح ارائه شد و اين هفته نيز نتبجه مفصل تحليل و بررسي اسناد مطالعاتي كه قطعا سبقه فني طرح را با چالش اساسي مواجه مي كند چرا كه مختصرا نه ضرورت احداث اين سد را توجيه كرده و نه تهديدات روشن احداث آن براي استان هاي #سمنان و #مازندران را ديده است.

🏞️ طرح موضوعاتي نظير #زهكشي_اراضي_كشاورزي ، #شهرك_صنايع_تبديلي ، #احياي_واحدهاي_صنعتي ، #مطالبات_كادر_درمان ، #نابساماني_صنعت_دام_و_طيور ، #طرح_هاي_نيمه_تمام و … هم نيازمند وقت وسيعي است و هم به اين فرزند پايتخت عاشورائيان اطمينان كنيد كه قطعا به نيابت از شما ملت شريف در حال پيگيري جدي آن از مسير اجرايي آن در شرايط سخت اقتصادي امروز كشور هستم.

به اشتراک بگذارید : | | |